Nøkkeltall2024
kapittel 2

Nøkkeltall

Antall reiser
12,1 millioner (11,2)
Antall reiser i Buskerudbyen
10 millioner (9,3)
Reiser med tog i Buskerud
5,9 millioner (5,4)
Omsetning
955 millioner (821)
Billettinntekter
184,1 millioner (163)
Tilskudd
669 millioner (546)*
Tilskudd pr reise
55 kroner (49)
Kostnad pr reise
75,4 kroner (73)
CO2-ekv. personkilometer
42g (58)
Kundetilfredshet
84% (87)

*Tilskudd fra både fylkeskommunen og Buskerudbyen